fbpx

Tenk deg et analyseverktøy som samler alle opplysninger for forsikringsselskapets skadeutbetalinger på ett sted, og omgjør Big data – til Smart data – sammenstilt for å kunne se inn i fremtiden, foreta prognoser og måle effektivitet. Tenk deg et system for risikohåndtering uten begrensninger, et system som tilsvarer kravene fra EUs Solvens II.

Med Upptecs vurderingssystem sikres kvaliteten på dataene. Hver detalj i vurderingen lagres og gjøres tilgjengelig i Upptec Claim Analytics – et system som bygger på et av verdens beste analyseverktøy.

Your first encounter with Upptec? Learn more