fbpx

Tänk dig ett analysverktyg som samlar alla uppgifter för försäkringsbolagets skadeutbetalningar på ett ställe och omvandlar Big data – till smart data – sammanställt för att kunna se in i framtiden, göra prognoser och mäta effektivitet. Tänk dig ett system för riskhantering utan begränsningar, ett system som motsvarar kraven från EU:s Solvens II.

Genom Upptecs värderingssystem säkerställs kvaliteten på datan. Varje detalj i värderingen sparas och görs tillgängligt i Upptec Claim Analytics – ett system som bygger på ett av världens bästa analysverktyg.

Ditt första möte med Upptec? Läs mer