fbpx

Automatiska och enhetliga värderingar ger kontroll på skadeersättningen som är försäkringsbolagens största utgiftspost. Samtidigt skapas förutsättningarna för en minskad variation på utbetalningen till 1-2%. Det säkerställer att kunden blir rättvist behandlad och ökar förtroendet för försäkringsbolaget med kundnöjdhet som följd. Dessutom effektiviseras skadeprocessen och underlag för riskberäkningar skapas.

Ditt första möte med Upptec? Lär dig mer