fbpx

Värdet av Värdering

Automatisering är nyckeln till framgång och det rätta systemet ger dig de förutsättningar du behöver. Lär dig mer om vad du ska leta efter i ett digitalt värderingssystem.

Försäkringstagaren

Den jag litar på blir min vän för livet!

Läs mer

Jag förväntar mig att mitt försäkringsbolag visar öppenhet, är rättvis vid varje skadetillfälle och ger mig snabb och effektiv hjälp när jag behöver. Det är den tryggheten jag köper med min premie och som min tillit bygger på.

Leta efter …

 1. En ny generation kommer utmana inarbetade strukturer.
 2. Transparens, tydlig och tillgänglig är nyckelord för framgång.
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

Ekonomidirektören

En stark och stabil ekonomi ger säkerhet för alla.

Läs mer

Jag strävar efter automatiserade processer som leder till tydliga besparingar, ger oss kostnadskontroll och dessutom ger snabb avkastning på investering. Det gör oss till en stabil partner för våra kunder och är den bästa investeringen för tillväxt, konkurrenskraft.

Leta efter …

 1. ett värderingssystem som ger förutsättningarna för en minskad variation på utbetalningen till 1-2%,
 2. en lösning som ger full kontroll på skadekostnaderna, både övergripande och på detaljnivå,
 3. en ny arbetsmetod som effektiviserar den befintliga skadeprocessen tillsammans med digitala kanaler.
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

Skadechefen

Våra kunder ska alltid få en rättvis värdering.

Läs mer

Kunderna förväntar sig att även nå oss i digitala kanalerna och för mig är det avgörande att ge våra kunder en lika och rättvist ersättning oavsett kanalval, till det behövs tydliga regelverk för ersättningsberäkningen och system som hanterar detta. Det är så vi bygger ett långsiktigt förtroende.

Leta efter …

 1. en synkroniserad och regelstyrd värderingsprocess som fungerar för alla interna och externa kanaler,
 2. ett system som möjliggör en snabbare skadeprocess med ökad tillgänglighet och kundnöjdhet,
 3. en metod som säkerställer öppenhet och regelefterlevnad genom tydlig, autogenererad dokumentation för varje skadeärende.
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

CCO:n

Processer och strukturer är en förutsättning för regelefterlevnad.

Läs mer

Förtroendet bygger på att vi följer alla regelverk intern och extern, i smått och stort. Jag vill veta att våra kunder alltid behandlas enligt villkor och normer. Det är inte bara något vi lovat, det är också en förutsättning för tillväxt.

Leta efter …

 1. standardiserade rapporter och beräkningsmetoder som ger kunden en detaljerad översikt,
 2. en värdering som säkerställts genom avancerade regelverk och baserad på maximal fakta,
 3. ett system som dokumenterar varje värdering för internt bruk med anpassningar för Solvens II.
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

Aktuarien

Ju mer underlag och dokumentation jag har desto bättre beslut fattar jag.

Läs mer

Jag söker ständigt efter nya datakällor för att utveckla våra försäkrings- och prissättningsmodeller. Med en klok riskbedömning kan vi erbjuda våra försäkringskunder ett bra försäkringsskydd till en rimlig premie.

Leta efter …

 1. en lösning som samlar alla uppgifter för försäkringsbolagets skadeutbetalningar i detalj, på ett ställe och omvandlar Big data – till smart data,
 2. förutsättningar att göra data tillgänglig i ett avancerat analysverktyg eller via Api direkt i egna system.
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

CTO:n

Kunderna i den digitala världen väntar inte på oss.

Läs mer

Vi behöver lösningar som är lätta att integrera och är driftsäkra med den senaste tekniken. Våra externa partners måste vara experter och förstå försäkringsbranschen. Det gör det möjligt för oss att snabbt möta våra kunder i de kanaler som de väljer.

Leta efter …

 1. ett system som går att nå via en vanlig webbläsare – alltså inga installations- och underhållskostnader, ett system som går att använda även via API för direkt integration i era egna system,
 2. ett utvecklingsteam som vet allt som är värt att veta om en skadeprocess,
 3. ett system, som är ett av utvecklingsvärldens stabilaste (tänk: Elixir/Erlang).
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

Mormorn

En digital värld skall vara öppen för alla.

Läs mer

Jag vill kunna lita på att jag inte glöms bort av mitt försäkringsbolag. Jag förväntar mig att jag även i fortsättningen bli behandlad lika bra som alla andra och få mitt försäkringsbolags fulla uppmärksamhet även ifall jag använder telefon eller vanligt brev i min kontakt med bolaget.

Leta efter …

 1. ta vara på historisk erfarenhet vid utveckling av nya lösningar, det lönar sig.
 2. visa respekt för de kunder ni har idag, du kommer inte att ångra det imorgon,
 3. och glöm aldrig mormor. Hon är grunden till vår framtid.
Ladda ner "The Value of Valuation" PDF (på Engelska)

Bli digital på några veckor

Vill du veta hur? Skicka oss din e-postadress genom formuläret nedan eller använd uppgifterna på vår kontaktsida.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ditt första möte med Upptec? Läs mer