fbpx

Vem är vi?

Historia

Skadeersättningen är anledningen till att försäkringar tecknas. Det är också försökringsbolagens största utgiftspost. Själva värderingen är kärnan i relationen mellan försäkringsbolag och kund. Redan 2006 gjorde vi vår första automatiska värdering till Sveriges största försäkringsbolag Länsförsäkringar. Sedan dess har vi fortsatt leverera värdering på alla prylar som finns i ett hem. Trovärdiga och rättvisa värderingar.


Kunder

Vi levererar automatiserade värderingar på den europeiska marknaden och är marknadsledande i Sverige sedan 2006. Våra kunder är i huvudsak försäkringsbolag men vårt djupa branschkunnande inom skadeersättning har gjort Upptec till en naturlig partner i den europeiska försäkringsindustrins ekosystem.


Ekosystem (partners)

Branschen står inför den digitala övergången och samarbete är den mest effektiva vägen för att skapa verkligt värde i den digitala eran. Samarbete med de bästa inom sina respektive områden. Upptec är bäst på värderingen och det kommer vi alltid vara. Men vi är inte bäst på allt. Därför knyter vi till oss partners som kompletterar oss så att vi kan erbjuda delar av processen såväl som en helhetslösning.


Teknik

I vår ”fabrik” hanteras automatiserade skadeberäkningarna dygnet runt och det kräver responsiva och stabila system. Vi har valt en av utvecklingsvärldens stabilaste tekniker, Elixir/Erlang, som garant för snabba svarstider och absolut högsta tillgänglighet.

För att bygga komplexa system som är bäst i världen fordras djup kunskap om användarna och branschen. Vårt utvecklingsteam vet allt som är värt att veta om en skadeprocess. Det är anledningen till att våra system håller världsklass.

Ditt första möte med Upptec? Läs mer